6 lutego 2017

Wiersz: "Na odwrót o życiu"

"Na odwrót o życiu"

Zwykło nam mówić o swoich pragnieniach,
O tym, czego byśmy chcieli, o tym, czego nie ma.
Zwykło nam patrzeć na innych, którzy mają
To, czego nam nigdy jeszcze nie dano.
A gdyby tak... odwrócić to patrzenie?
Mówić "To mam", zamiast "To mi potrzebne"?
W życiu naszym niczego nie ma,
Skoro wciąż mało, wciąż czegoś trzeba?
Przecież w sercu człowieka tyle się mieści!
Tyle tam wspomnień, przeżyć i treści!
Tyle emocji, łez i uśmiechów,
W marszczonych dłoniach - historii wieków.
Każdy z nas przeżył coś przykrego,
A więc te słowa dotyczą każdego:
W każdym końcu tkwi coś nowego,
Jak po śmierci drugie życie zmarłego.
W każdej porażce tkwi doświadczenie,
W każdym cierpieniu - walka o marzenie,
W każdej bezsile - ostatnia nadzieja,
W każdej obeldze - trening wątpienia,
W złamanym sercu - szansa na szczęście,
Ktoś czeka, kto z miłości z tobą będzie.
W samotnej drodze - wyzwanie otwartości,
W bezsensie życia - miejsce dla wartości,
W srebrnych włosach - mądrość życiowa,
Młodzi bez tego twórczość mają w głowach.
W każdej tęsknocie tkwi przywiązanie,
W każdej zazdrości - pokorne odmawianie.
W niepełnosprawności - przełamywanie barier,
I dążenie do rozwoju własnych karier.
W każdej trosce tkwi korzeń miłości,
W ubóstwie i nędzy - skrawek wolności:
Im mniej posiadasz, tym mniej się martwisz,
Że cały majątek swój zaprzepaścisz.
W walce z nałogiem tkwi siła woli,
A test cierpliwości - gdy czas cię goni,
A wszystko na przekór, dzieje się powoli.
Czasem czyjeś życie w popiół się zmienia,
Lecz dopiero w tedy człowiek docenia
 I widzi, że nie jest sam,
Bo innych wokół Bóg dał nam.
Spójrz, ile posiadasz, niech twe oczy zobaczą,
Że masz to, czego inni wciąż mogą pragnąć.
Ludzie z natury są bardzo "owocni",
Dojrzany pozytyw każdego wzmocni!
Jeśli docenisz to, co masz,
Z wszystkim sobie radę dasz!

(:                   H.L.                  :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz