5 listopada 2013

Piosenka: "Our choice"

"Our choice"

no Capo                                              
D       A      h       G
1. We all have a choice.
D                  A
We can go to our Lord
h                  G
or stay under ground,
D                A
we can fly to heaven
h            G
or fall into fire.
D         A
We have time 
h            G
as long as sunshine
D     A
will be still 
h   G
in our hearts.
D   A   h  G       D A D
Alleuja!

2. Our Lord holds each hand,
and will never leave
anyone of us.
It is your choice,
what would you choose:
the life and love
or a sin and death?
Alleluja!

3. The biggest Lord lives in you too.
you must only want to
find him in yourself.
He rose from the dead,
and he will resurrect
also dirty hearts
when we all 
will believe in him.
Alleluja!


Greetings for you all! :D
Love,
H

Na polski:
1. My wszyscy mamy wybór,
możemy iść do naszego Pana,
lub pozostać pod ziemią.
Możemy polecieć do nieba
lub spaść w ogień.
Mamy czas
tak długo jak słońce
będzie w naszych sercach.
Alleluja!

2. Nasz Pan trzyma każdą dłoń,
i nigdy nie opuści
żadnego z nas.
To jest twój wybór,
co byś wybrał:
życie i miłość
czy grzech i śmierć?
Alleluja!

3. Największy Pan mieszka również w tobie,
musisz tylko chcieć
znaleźć go w sobie.
On powstał z martwych
i wskrzesi
również brudne serca,
kiedy my wszyscy
uwierzymy w Niego.
Alleluja!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz